Renata Juszkiewicz, prezes POHiD (Metro Group)

Taka postawa daje nam silną motywację do dalszego działania. 

Dzięki połączeniu sił mogliśmy odnieść się do ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i ostatecznie przyczynić się do jej uchylania. To olbrzymi sukces, świadczący o naszej pozycji i sile opiniotwórczej. Organizacja nasza opiniowała również wiele innych projektów ustawodawczych.
Nadal chcemy podnosić na forum publicznym najważniejsze tematy dla rynku handlu detalicznego. Chcemy uczestniczyć w dialogu na rzecz dobrego prawa i usuwać wszelkie bariery biurokratyczne, jakie stoją na przeszkodzie w budowaniu lepszej gospodarki. Działać na rzecz dialogu środowiska handlowców i branż pokrewnych – dostawców i kontrahentów.

W najbliższym czasie skoncentrujemy się na regulacjach łańcucha dostaw i zmianach, jakie chce wprowadzić resort rolnictwa.

W naszym otoczeniu znajdują się głównie firmy sektora FMCG, ale chcemy sukcesywnie poszerzać organizację. Przede wszystkim o duże sieci, nigdzie nie zrzeszone, jak np. Piotr i Paweł, Bomi ale również o sieci non food.

Narynku jest wiele polskich sieci food. Jednak one dotychczas nie zadeklarowały chęci przystąpienia do naszej organizacji. A szkoda, bo w sumie jest to duża grupa i w opiniowaniu rynku ich głos mógłby być bardzo silny. Chcielibyśmy aby przyłączyły się do nas po to aby polski handel mówił jednym głosem.