Zarząd spółki aktywnie poszukuje również miejsc pod nowe lokalizacje restauracji Sioux i Fenix oraz klubów muzycznych Lizard King i Fever – w najbardziej atrakcyjnych punktach miast oraz w najlepszych galeriach handlowych.

– Nowa strategia spółki opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest nieustanne dążenie do wypracowania wyższej rentowności poprzez wdrażanie najlepszych praktyk w obszarach obsługi klienta i optymalizacji kosztów operacyjnych. Drugim jest weryfikacja i rozbudowa portfolio marek oraz lokalizacji zakładająca relokację lokali o niskiej rentowności, rozbudowę i akwizycje sieci o wysokim potencjale wzrostu oraz ekspansję na rynku warszawskim. Natomiast trzeci element składowy strategii wspiera dwa pierwsze i koncentruje się na tworzeniu dostosowanej do strategii, zwartej struktury organizacyjnej posiadającej zdolność do skutecznej realizacji celów. Podsumowując, po pierwsze rentowność operacyjna, po drugie jakość portfolio marek i lokalizacji, po trzecie zdolność organizacyjna – komentuje Norbert Okowiak, prezesa zarządu firmy R&C Union SA

R&C Union działa na rynku gastronomicznym w segmencie casual – jest operatorem sieci restauracji Sioux i Fenix oraz sieci klubów muzycznych Lizard King i Fever. Firma powstała we wrześniu 2007 roku, z połączenia spółki Feniks Polska Sp. z o.o. oraz spółki Lizard Polska Sp. z o.o. Od czerwca 2008 roku