Piotr Nowjalis zapowiedział również, że spółka obuwnicza planuje wypłacić dywidendę w wysokości 1,50 zł na akcję. Zaznaczył przy okazji, że o ile sytuacja firmy utrzyma się na podobnie dobrym poziomie jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku, wówczas istnieje możliwość zwiększenia dywidendy nawet do poziomu 1,70 zł na walor.

Wiceprezes NG2 dodał także, że spółka w 2011 roku może otworzyć około 43 nowych sklepów zlokalizowanych na tereniecałej Polski. Siedem kolejnych miałoby pojawić się na rynku czeskim.

NG2 w pierwszym półroczu 2010 roku wypracował zysk netto w wysokości blisko 52,8 mln zł, czyli wyższy o niemal 49 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 440,3 mln zł, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku.

Grupa NG2 działa na rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jest znaczącym na polskim rynku producentem. Spółka NG2, z siedzibą w Polkowicach, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez salony firmowe CCC, sklepy obuwnicze Boti oraz sieć butików Quazi.