Zysk na sprzedaży to 3 466 tys. zł, a zysk na działalności operacyjnej – 1 111 tys. zł. Zysk netto przypadajacy akcjonariuszomo podmiotu dominujacego wyniósł 860 tys. zł.

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie LSI Software SA jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Grupa LSI Software obsługuje m.in. takie sieci detaliczne jak: Vero Moda, Ochnik, Kastor, AGATHA, Flaming&Co, Bergson, Reporter Young.

Kompleksowa oferta firmy obejmuje oprogramowanie, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis, a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 roku.

Jak już pisaliśmy, w najbliższym czasie spółka zamierza realizować kolejne inwestycje w nowe produkty, koncentrując się w szczególności na grupie POSitive Retail i POSitive Hospitality dedykowane branży handlu detalicznego oraz hotelarsko-gastronomicznej (poszerzanie funkcjonalności, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pojawiających się na rynku). Spółka zakłada także wzrost sprzedaży produktów poprzez budowę sieci sprzedaży partnerskiej.

Firma, po 12 miesiącach 2009 r., osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 18 576 tys. zł (15 371 tys. zł w 2008 r.). Zysk wyniósł 5 268 tys. zł (4 428 tys. zł w 2008 r.), a zysk netto – 805 tys. zł.