Celem ćwiczeń było zapoznanie studentów z założeniami aranżacji roślin w dużych przestrzeniach komercyjnych. Na zajęciach omawiano zrealizowany w Bonarce projekt zieleni oraz poszczególne elementy kompozycyjne.

– Dzięki Bonarka City Center udało się przeprowadzić praktyczne ćwiczenia dla naszych studentów, którzy wykazali ogromne zainteresowanie. Ich pytania dotyczyły głównie pochodzenia roślin, metod pielęgnacji, a przede wszystkim problemów, z jakimi spotykają się ogrodnicy utrzymujący tutaj zieleń – mówi dr Bożena Pawłowska, kierownik Studiów Podyplomowych Florystyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Zajęcia praktyczne z przełomu października i listopada 2010 to nie pierwsza forma współpracy Bonarki i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 10 września, w ramach Festiwalu Kwiatów w Bonarka City Center, odbył się pierwszy w Polsce, zorganizowany w przestrzeni publicznej, praktyczny egzamin z florystyki.

– Nasi studenci kończący studia ogrodnicze, posiadają wiedze teoretyczną z zakresu roślinoznawstwa, pielęgnacji oraz zastosowania roślin ozdobnych. Przeprowadzone w Bonarce zajęcia pozwolą na poznanie aspektu praktycznego całego przedsięwzięcia – z roślinami ozdobnymi w roli głównej – dodaje dr Bożena Pawłowska z UR.