Pakiet deregulacyjny Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uznała za potrzebny, choć niewystarczający, krok w dobrym kierunku.

– Pozytywnie oceniamy liberalizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która zniesie konieczność wydzielania specjalnego stoiska z kasą fiskalną do sprzedaży alkoholu – poinformowała Katarzyna Urbańska, dyrektorka Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan.

PKPP Lewiatan podkreśla, że najważniejszym elementem tzw. pakietu deregulacyjnego jest zamiana zaświadczeń na oświadczenia w kontaktach z urzędami, m.in. dotyczące braku zaległości wobec ZUS, wysokości dochodów, czy niekaralności. Przedsiębiorcy nie będą musieli składać dokumentów o numerze REGON lub NIP. Wystarczy, że dostarczą zwykłe pisemne oświadczenie. – Wprowadzenie tego przepisu wiąże się zmianą filozofii funkcjonowania całej administracji. Zobaczymy jak nowe rozwiązania sprawdzą się w praktyce – dodaje dyrektor Katarzyna Urbańska.

PKPP Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3,5 tys. firm zatrudniających w sumie ponad 600 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji Businesseurope, będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.