Z analizy działania sieci odzieżowych wynika, że kluczowe czynniki ich sukcesu pozostają niezmienne. Pierwszym z nich jest dobry marketing, czyli rzetelna wiedza o potrzebach docelowej grupy klientów plus umiejętność praktycznego wykorzystania tej wiedzy przy tworzenia oferty. Drugim, koniecznym czynnikiem sukcesu jest optymalizacja kosztów, a więc dążenie do osiągnięcia najwyższej sprawności organizacyjnej przy najniższych, możliwych w danych warunkach. Sprzymierzeńcami obu tych czynników w sieciach odzieżowych są systemy informatyczne.

Asystent menedżera
Systemy informatyczne pełnią szczególną rolę w nowoczesnych sieciach odzieżowych. Przede wszystkim wspierają wymianę informacji, która jest podstawą skutecznego marketingu. Ponadto pomagają obniżyć koszty operacyjne, zwiększają jakość i efektywność pracy pracowników, jak również umożliwiają sprawne zarządzanie dużymi sieciami sklepów. Stanowią więc narzędzie rozwoju sieci oraz budowania i utrzymywania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Wystarczy przyjrzeć się jednemu z takich rozwiązań – POSitive Retail-Fashion, autorstwa giełdowej spółki LSI Software. Przykład ten ilustruje, jakiego wsparcia mogą spodziewać się zarządzający sieciami sklepów. POSitive Retail-Fashion jest dobrym punktem odniesienia, ponieważ jest już wykorzystywany w wielu sieciach odzieżowych m.in. Vero Moda, Kastor, Próchnik, Hexeline, Ochnik, Bergson, Reporter Young.

Wszystkowiedzący sprzedawca
System ma elastyczną, modularną budowę. W sklepach odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie podstawowej działalności sieci, czyli sprzedaż i obsługę klientów. Jest źródłem danych o popycie i zachowaniach klientów, umożliwiając w ten sposób kierownictwu sieci szybką i właściwą ocenę. Jest łatwo zarządzany i niezwłocznie aktualizuje warunki sprzedaży towarów. Cały obrót towarów i obieg dokumentów magazynowych jest realizowany elektronicznie i wpierany przez zastosowanie kodów kreskowych lub RFID. Dzięki zastosowaniu kolektorów danych, inwentaryzacje są wykonywane szybko i sprawnie.

Inteligentny informator
W centrali sieci system umożliwia globalne, zintegrowane zarządzanie sprzedażą, gospodarką magazynową i dystrybucją. System odpowiada bowiem za optymalne funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie umożliwia definiowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej – cen, warunków specjalnych, promocji, pomaga też w optymalnym zaopatrzeniu sklepów. System umożliwia również centralną koordynację obrotu towarowego, odpowiadając za obieg dokumentów elektronicznych, począwszy od dokumentów zakupów i dostaw od kontrahentów, przez dokumenty magazynowe przesyłane wewnątrz sieci, aż po dokumenty sprzedaży. Usprawnia także procesy planowania i zarządzania siecią dzięki rozbudowanym analitykom typu Business Intelligence oraz pomaga zoptymalizować wyprzedaż, dostosowując ceny, okres, tempo i ilości w poszczególnych sklepach.

Dobry znajomy i doradca
System POSitive Retail-Fashion daje firmom wiele możliwości. Po pierwsze, gromadzi i przetwarza dane o klientach oraz wspiera opracowywanie dedykowanych programów lojalnościowych. Po drugie, umożliwia masowe generowanie personalizowanych komunikatów do klientów sieci, zawierających oferty przygotowane specjalnie dla nich z uwzględnieniem ich preferencji. Co więcej, system ten jest zintegrowany z samoobsługowymi kioskami informacyjno-sprzedażowymi i bezprzewodowym systemem przywoływania sprzedawcy. Nowością na polskim rynku jest elektroniczna przymierzalnia wykorzystująca zdjęcia umieszczone w systemie sprzedaży. System umożliwia także centralne zarządzanie przekazem multimedialnym prezentowanym na monitorach znajdujących się w sklepach sieci. A to z kolei pozwala na stworzenie własnej sieci reklamowej, generującej dodatkowe przychody.

Marketing i optymalne łączenie kosztów ze sprawnością organizacyjną jest fundamentem, na którym, bez względu na skalę działalności sieci, buduje się jej sukces. Jak do tej pory, systemy informatyczne są najskuteczniejszym narzędziem osiągania i utrzymania sukcesu.