Rosnąco na koniec września Grupa ES-System osiągnęła przychody na poziomie 113,8 mln zł, stanowi to wzrost o 3,9 procm rok do roku.

Ostatni kwartał przyniósł spółce spory wzrost sprzedaży. Z opublikowanego raportu wynika, że poprawiła się ona aż o 10 proc w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i doszła do poziomu 34,96 mln zł. W tym okresie firma pracowała m.in. przy projekcie Centrum Handlowego Agora Bytom.

„Osiągnięty wynik jest efektem współpracy z odbiorcą hurtowym, dywersyfikacji portfela klientów z wykorzystaniem segmentów rynku mniej dotkniętych kryzysem, np. oświetlenia zewnętrznego, jak również intensyfikacji działań w obszarze promocji energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych” – czytamy w komunikacie.

Istotne jest, że również sprzedaż Grupy ES-System na rynkach zagranicznych nie obniżyła się, nawet pomimo dużych spadków i wachań kursowych złotówki względem euro. Podobnie jak w III kwartale 2009 roku sprzedaż zagraniczna uplasowała się na poziomie ok. 10 mln zł.

Jednak w III kwartale 2010 roku zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł ok. 4,6 mln zł i obniżył się o ok. 8 proc.

Na koniec roku firma prognozuje utrzymanie ubiegłorocznego poziomu przychodów. „2011 rok powinien przynieść poprawę sytuacji w branży w stosunku do I półroczu 2010 roku. Zarząd nie spodziewa się jednak wyraźnego ożywienia rynku. Podstawowy wpływ na decyzje zakupowe klientów cały czas będzie miała niska cena produktu. Nie należyteż spodziewać się znaczącego ożywienia w segmencie architektonicznym” – informuje zarząd w komunikacie. Pierwsze oznaki znaczącej poprawy prognozowane są n akoniec 2012 i początek 2013 roku.