Zgodnie z nowymi przepisami, w miejscu sprzedaży należy umieścić informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)". Za brak widocznego i czytelnego ostrzeżenia właścicielowi placówki handlowej grozi grzywna do 2 tys. zł.

– Straż miejska m.st. Warszawy na swojej stronie internetowej będzie informować sprzedawców o nowym obowiązku. Ponadto nasze patrole przypomną właścicielom i zarządcom sklepów o obowiązkowym znakowaniu oraz karze grzywny za jego brak – mówi Marta Bachórz z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Koordynatorzy Programu STOP18! postanowili sprawdzić, czy sprzedawcy w Warszawie są przygotowani do nowego obowiązku. Badanie objęło 55 punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych ze stolicy. Według statystyk ponad 75 proc. sprzedawców nie miało oznakowań spełniających wymogi znowelizowanej ustawy. Tylko 13 z 55 sklepów było odpowiednio oznakowanych. Wszystkie z nich posiadały naklejki STOP18! Badanie pokazało również, że wielu sprzedawców nie jest świadomych nowego obowiązku i posiada oznakowania niezgodne z ustawą lub nie posiada ich w ogóle.