LSI Software przygotowuje od podstaw najnowocześniejszą platformę sprzedażową POS (Point of Sale) dostępną na polskim rynku w oparciu o zaawansowane narzędzia informatyczne. System zapewni kompleksową obsługę sprzedaży oraz wszystkich pozostałych procesów występujących w nowoczesnej placówce handlowej.

Prace informatyczne nad projektem strony rozpoczęły już w sierpniu tego roku. Wybór LSI jako partnera w tym przedsięwzięciu był poprzedzony wielomiesięczną analizą rynku i dostępnych na nim systemów. O wyborze LSI, między innymi, zadecydowała posiadana wiedza oraz ogromne doświadczenie zdobyte na rynku handlu detalicznego, w szczególności w branży odzieżowej, w której LSI specjalizuje się od wielu lat. Stworzony system będzie eksploatowany nie tylko w Polsce, ale także w zagranicznych placówkach NG2. Dzięki niemu NG2 będzie mogła jeszcze lepiej zarządzać sprzedażą w swoich placówkach usprawniając wiele procesów biznesowych. Zakończenie głównej fazy projektu to połowa 2011 roku. Po tym okresie, strony zakładają dalszą współpracę w zakresie eksploatacji i rozwoju stworzonego systemu. LSI będzie świadczyć także usługi asysty technicznej po zakończonej głównej fazy projektu.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 500 tys. złotych za wykonanie I wersji systemu w podanym powyżej terminie. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Nowo powstały system będzie stanowił istotne uzupełnienie oferty LSI Software dla największych i najbardziej wymagających klientów zarządzających co najmniej kilkuset sklepami. Umocni on także pozycję LSI na rynku producentów systemów sprzedażowych dla branży fashion wśród rodzimych dostawców. LSI Software rozpoczęło także współpracę z NG2 w zakresie dostaw urządzeń fiskalnych oraz sprzętu komputerowego.