Grupa Impel w III kwartale br. osiągnęła zysk operacyjny w wysokości ponad 21,5 mln zł – wynik okazał się lepszy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,8 mln zł (wzrost o 21,6 proc.).

Od początku roku spółka osiągnęła 809 mln zł przychodów, 46 mln zł wyniku operacyjnego i 38 mln zł zysku netto, tj. więcej niż za cały 2009 rok. – Wpływ na dobre wyniki miał wzrost efektywności zarządzania, co jest bezpośrednim efektem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego – SAP oraz Contact Center. Optymalizacja realizowanych w ramach Grupy procesów doprowadziła do obniżenia udziału kosztów pośrednich zarządzania w stosunku do rosnących szybciej niż przed rokiem przychodów Grupy – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA. – Dobre wyniki to również efekt stabilizacji marży na kontraktach, będących efektem ciągłych negocjacji z klientami. Nasi menadżerowie coraz lepiej i skuteczniej poszukują możliwości optymalizacji procesów, co daje korzyści także naszym klientom – dodaje.

W najbliższej przyszłości spółka planuje rozwój w obszarze akwizycji oraz restrukturyzacji podmiotów rynkowych. – Planujemy zintensyfikować działania w zakresie zakupu spółek, ich zorganizowanych części, kontraktów, mając na uwadze jeden cel – pozycję lidera rynku, która wzmocni wartości Grupy – zapowiada Danuta Czajka, wiceprezes Impel SA. – Kontynuujemy proces oferowania na zewnątrz usług, które do tej pory realizowaliśmy na rzecz własnych spółek. Od 1 stycznia 2011 roku zostanie powołana  wysokospecjalistyczna Linia Produktowa – Business Solution. Znajdą się w niej usługi z zakresu IT, kadr i płac, pracy czasowej oraz usługi księgowo-podatkowe, które już zyskały swoich odbiorców na rynku zewnętrznym – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes spółki.