Nieruchomości handlowe po raz kolejny okazały się najbardziej atrakcyjną klasą aktywów. Jak wynika z najnowszego raportu firmy Cushman & Wakefield, choć poziom aktywności inwestycyjnej w nieruchomości w trzecim kwartale spadł o 12,5 proc., to jednocześnie na rynku powierzchni handlowych zanotowano wzrost obrotów o 7,6 proc. Jest to kontynuacja trendu z poprzednich kwartałów. Poziom inwestycji w nieruchomości komercyjne w skali roku do chwili obecnej był wyższy o 66 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku 2009.

– Czynnikiem pobudzającym rozwój rynku okazała się m.in. dalsza poprawa dostępności kredytów, wzrost zainteresowania przedsięwzięciami typu joint ventures czy częściowym wykupem udziałów oraz pojawiające się możliwości zawierania dużych transakcji, w tym pojedynczych aktywów i całych portfeli, takich jak np. sprzedaż portfela centrów handlowych spółki Simon Ivanhoe w Polsce i Francji czy sprzedaż supermarketów Tesco w Wielkiej Brytanii w ramach transakcji typu sale & leaseback” – zauważa Michael Rodda, dyrektor zespołu ds. transgranicznych inwestycji w zakresie nieruchomości handlowych firmy Cushman & Wakefield.

Analitycy przekonują, że rynek inwestycyjny w nieruchomości handlowe w Polsce odzwierciedlał trendy europejskie. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku zawarto transakcje na ponad 524 mln euro, co stanowi najwyższy wynik od ponad dwóch lat.

– Równolegle ze wzrostem aktywności inwestycyjnej obserwujemy wzrost cen nieruchomości handlowych, mierzonych stopą kapitalizacji. Dla najlepszych obiektów kształtują się one aktualnie na poziomie ok. 6,5 proc., tj. o ok. 125 punktów bazowych mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – dodaje Łukasz Lorencki, z Grupy Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield w Warszawie.

Firma szacuje, że wartość inwestycji w nieruchomości handlowe w Europie w skali roku osiągnie 36 – 37 mld euro, co stanowi wzrost o ponad 60 proc. w stosunku do 2009 r. Natomiast w 2011 wynik ten może wynieść nawet 45 miliardów euro, jeśli utrzyma się dotychczasowy poziom podaży.