Odzieżowa spółka Monnari w trzecim kwartale 2010 roku odnotowała 71,49 mln zł zysków z tytułu zawarcia układu z wierzycielami. „Przyjęcie układu przez wierzycieli wpłynęło również znacząco na sprawozdanie z pozycji finansowej – pasywa spółki. Wyłączono ze zobowiązań wartość wierzytelności umorzonych oraz zaspakajanych w drodze wydania akcji (łącznie 97.085 tys. zł) oraz zmieniono prezentację tych zobowiązań z pozycji krótkoterminowej na zobowiązania długoterminowe (łącznie 33.861 tys. zł), których termin zapłaty na mocy układu przypada w perspektywie dłuższej niż rok od dnia bilansowego, tj. od 30 września 2010 roku” – czytamy w raporcie spółki.

W tym okresie spółka Monnari Trade uzyskała 81,84 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2010 roku wobec 7,30 mln zł straty w 2009 roku.

Przychody ze sprzedaży w III kw. sięgnęły poziomu 83,79 mln zł, rok wcześniej było to 130,84 mln zł.

Firma Monnari powstała 12 lat temu. Jej założycielami był Marek Banasiak i jego żona Anna oraz Mirosław Misztal. W podstawowy obszar działalności gospodarczej Monnari Trade wchodzi tworzenie odzieży damskiej w szerokiej gamie asortymentowej. Odzież oferowana przez sieć obejmującej modne, wygodne i wysokiej jakości ubrania.