„Segment deweloperski, który obniżył zysk operacyjny Grupy przy konsolidacji o 1,3 mln zł, przed konsolidacją zanotował dodatni zysk operacyjny w wysokości 4,99 mln zł (zrealizowany głównie na sprzedaży aktywów). Obniżenie zysku segmentu przy konsolidacji w Grupie Erbud jest efektem przeszacowań wyniku do wartości sprzedanych aktywów z 2007 roku przy zakupie firmy Budlex przez Erbud SA” – czytamy w najnowszym raporcie kwartalnym.

Dla przypomnienia, w pierwszym półroczu 2010 roku Grupa Erbud zakończyła przychodami na poziomie 524,2 mln zł, co daje 35 proc. wzrostu rok do roku.

Na początku listopada br. Grupa Erbud miała portfel zleceń o wartości 1,266 mld zł, z czego jedna czwatra jest do realizacji jeszcze w 2010 roku. Erbud prowadzi aktualnie negocjacje w sprawie kontraktów, których wartość sięga 400 mln zł.

Erbud jest przedsiębiorstwem budowlanym świadczącym usługi w segmencie mieszkaniowym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej na terenie Polski oraz innych krajów europejskich.

Plany strategiczne spółki obejmują dalszy rozwój w kraju oraz za granicą w obszarach budownictwa kubaturowego oraz ekspansję w perspektywicznym segmencie budownictwa drogowego i inżynieryjnego oraz energetycznego w Polsce.