Przychody Grupy Sfinks Polska od lipca do końca września 2010 roku wyniosły 43,43 mln zł, a licząc narastająco od stycznia obroty w ujęciu skonsolidowanym wyniosły 118,73 mln zł.

– Zatrzymanie tendencji spadkowej w grupie, które widać w wynikach III kwartału zawdzięczamy przede wszystkim prowadzonej od ubiegłego roku restrukturyzacji, a także szeroko zakrojonemu programowi poprawy jakości – mówi Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska SA. – Ten drugi element oznacza nie tylko lepszą ofertę naszych restauracji, ale wiąże się też z głębokimi i systemowymi zmianami zarządzania sieciami i wdrożeniem polityki prosprzedażowej. Na razie efekty widoczne są w sieciach Sphinx i Wook – kontynuuje.

Sieć restauracji Wook dała 15 proc. wzrost obrotów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast Sphinx w III kwartale 2010 roku dał 5-procentowy wzrost przychodów rok do roku.
W trzecim kwartale br. Grupa Sfinks Polska zakończyła przygotowywania projektu związanego z punktami gastronomicznymi typu express. Gotowe są już ich wizualizacje, projekt technologiczny i architektoniczny.

– Rozpoczęliśmy nabór kandydatów na franczyzobiorców naszych konceptów. Rozmowy już w październiku zaowocowały podpisaniem pięciu nowych umów o współpracy. W ten sposób liczba restauracji zarządzanych przez franczyzobiorców wzrosła do 57 a prowadzonych przez spółkę spadła do 48 – mówi prezes Sfinksa.