Pawilon Powszechnej Spółdzielni Spożywców znajduje się w centrum Krynicy Zdroju. Spółdzielnia poinformowała o chęci wydzierżawienia powierzchni handlowej w tym obiekcie 16 listopada za pośrednictwem Partnerskiego Serwisu Detalicznego. Więcej informacji dotyczących lokalu i warunków dzierżawy można uzyskać pod numerami telefonów: 18 471 55 85 lub 18 471 20 10.

Partnerski Serwis Detaliczny to spółka z Grupy Handlowej Emperia powołana specjalnie do pracy na rzecz spółdzielni "Społem". Działa od 2008 roku, głównie w aspekcie handlowym i marketingowym. W imieniu uczestniczących w projekcie spółdzielni PSD zawiera umowy z dostawcami i producentami, przynosząc spółdzielcom korzyści w postaci bezpieczeństwa dostaw, poprawy warunków handlowych, nowoczesnych rozwiązań informatycznych czy obniżenia dodatkowych kosztów działalności.

Pakiet działań operacyjnych między PSD i spółdzielniami ma charakter nieobligatoryjny. Spółdzielcy sami wybierają te elementy, które uznają za przydatne. Dodatkowo, umowa daje dowolność funkcjonowania placówek i możliwość wyjścia z projektu bez konsekwencji. W zamian spółdzielcy zobowiązują się, że ich głównymi dostawcami będą spółki dystrybucyjne Grupy Handlowej Emperia.