Spółka działa przede wszystkim na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Polnord zdecydował się uczestniczyć również w budowie warszawskiego Centrum Handlowego Wilanów. I jak czytamy w wydanym  komunikacie, właśnie zysk w wysokości 42,7 mln zł z transakcji sprzedaży firmie Globe Trade Center części udziałów w spółce celowej powołanej do zrealizowania budowy Centrum Handlowego Wilanów znacząco wpłynął na osiągnięte wyniki kwartalne.

„W III kwartale Grupa Polnord wypracowała 19,5 mln zł zysku netto, uzyskując przychody ze sprzedaży w wysokości 41,3 mln zł. Oznacza to wzrost zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o prawie 14 proc. W okresie pierwszych trzech kwartałów wielkości te wynoszą odpowiednio: 45,2 mln zł zysku netto wobec 32,2 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku oraz 137,6 mln zł przychodów wobec 170,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego” – podaje raport.

Na początku sierpnia tego roku Globe Trade Center oraz Polnord zawarły umowę, na podstawie której GTC nabył od Polnordu 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Centrum Handlowe Wilanów, której Polnord był jedynym właścicielem.

Koszty realizacji projektu wyniosą ok. 170 mln euro, zaś jego wartość po zakończeniu inwestycji powinna przekroczyć 250 mln euro.