Otwarcie wystawy zorganizowanej pod hasłem „Praga w komie”, miało miejsce 17 listopada br. W oficjalnych uroczystościach uczestniczył burmistrz Urzędu Dzielnicy Praga Północ Artur Buczyński. Przy tej okazji został ogłoszony konkurs promujący Pragę, który potrwa do 17 grudnia. Zainteresowani uczestnictwem mogą przesyłać prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200×1600 pikseli, w plikach nie przekraczających 1MB na adres [email protected]

Partnerami akcji są Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Nove Kino Praha, Dom Kultury Praga, Warszawskie ZOO oraz Szpital Praski. Patronami medialnymi wydarzenia są Nowa Gazeta Praska oraz portal Przystanek Praga.

CH Warszawa Wileńska nie po raz pierwszy promuje Pragę i wychodzi do jej mieszkańców z propozycją aktywnego spędzania czasu. – Centrum było partnerem akcji „II Bieg dookoła ZOO”, gościło pod swoim dachem przedstawicieli ZTM z punktem personalizacji kart miejskich, wspierało kampanię „Jedź właściwym pasem”. Dwukrotnie we współpracy z pracownikami biura rachunkowego zaangażowało się w pomoc warszawianom w poprawnym wypełnieniu zeznania podatkowego. Natomiast latem włączyło się w imprezy, organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga Północ – pierwszy po prawej stronie Wisły pokaz sztucznych ogni, puszczanych z dachu centrum, uświetnił czerwcową Noc Pragi – informują przedstawiciele galerii.