Zdaniem Pawłą Chodakowskiego-Malkiewicz, prezes zarządu Interchem, firmie udało się pozyskać silnego partnera finansowego, który pozwoli naszej grupie aktywnie uczestniczyć w szybkim rozwoju polskiego rynku drogeryjnego. Podkreśla on, że spółka zyskała także dostęp do dodatkowych środków na akwizycje w Polsce.

– Zdecydowaliśmy się przejąć większościowy pakiet akcji spółki Interchem SA, ponieważ jej możliwości dalszego rozwoju zrobiły na nas duże wrażenie. Wierzymy mocno zarówno w jej wzrost organiczny jak i potencjał konsolidacji polskiego rynku – mówi Piotr Noceń, partner zarządzający Resource Partners.

Grupa Interchem SA rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Od 2000 roku tworzy sieć sklepów drogeryjnych pod marką Drogerie Aster. Obecnie należy do niej 119 sklepów, głównie w Polsce północno – wschodniej, zlokalizowanych w małych i średnich miejscowościach. Firma jest także dystrybutorem hurtowym w sektorze chemii gospodarczej, kosmetyków i art. higienicznych w kraju.

Fundusze private equity z grupy Resource Partners specjalizują się w finansowaniu wzrostu firm z sektora dóbr i usług konsumenckich. Działają w Europie Wschodniej i dysponują środkami powierzonymi przez wiodące międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak AXA, Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Rabobank.