Na rynkach zagranicznych dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej w październiku 2010 roku uległa poprawie, odnotowując wzrost o 122,41 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń-październik 2010 roku ukształtowała się następująco: 55,87 proc. – kraj, 44,13 proc. – eksport.

LUG SA to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG SA – dostawcy kompleksowych rozwiązań świetlnych, jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce. Spółka sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 20 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. Ostatnie realizacje w centrach handlowych spółki to m.in. oświetlenie w centrum handlowym Solaris w Tallinie, galerii Cuprum Arena w Lubinie oraz gdańskiej Galerii Przymorze. Ponadto spółka wykonała iluminacje świetlne w sieci sklepów McArthur.

Za trzy kwartały bieżącego roku firma uzyskała przychody ze sprzedaży w wyskokości 55 580 tys. zł (43 998 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zysk netto wyniósł 639,21 tys. zł.

LUG, notowany obecnie na NewConnect, przygotowuje się do przeniesienia notowań na rynek główny, co planowane jest na pierwszy kwartał 2011 r. Przenosinom nie będzie towarzyszyła emisja akcji.