– Rok 2010 jest w dalszym ciągu dobry dla Cinema City. To przede wszystkim dzięki filmom, które trafiają na ekrany oraz otwarciu już sześciu nowych multipleksów w naszej sieci od początku roku – mówi Moshe Greidinger, prezes Cinema City. – Nasz program cyfryzacji kin rozwija się – dysponujemy obecnie ponad 220 cyfrowymi projektorami w całej sieci. Obserwujemy rosnący udział biletów sprzedawanych na filmy 3D i planujemy zainstalować kolejnych 100 projektorów w najbliższych miesiącach. Zakończyliśmy również budowę systemu sprzedaży biletów przez internet z usługą kup i wydrukuj w domu – dodaje.

Od początku 2010 roku sieć kin sprzedała 23,1 mln biletów, co stanowi wzrost o 19,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż biletów w porównywalnej liczbie kin wzrosła o 7,9 proc. do 21,0 mln biletów. Średnia cena biletu wzrosła do 4,76 euro, co daje wzrost o 18.9 proc. rok do roku.

– Po III kw. 2010 roku spółka odnotowała 44,5 mln euro skonsolidowanego EBITDA (+27,1% r/r) oraz 30 mln euro skonsolidowanego zysku operacyjnego (+28,3% r/r). Działalność kinowa przyniosła 41,1 mln EUR EBITDA, co stanowi wzrost o 62,5 prc. r/r oraz 26,8 mln euro zysku operacyjnego (+91,8% r/r). Zysk netto spółki wyniósł 24,8 mln euro (+31,2% r/r) – czytamy w raporcie kwartalnym.

Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 74 multipleksy z 716 ekranami, w sześciu krajach: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael, w których zatrudnia Obecnie w budowie jest 35 multipleksów.