Święto Trzech Króli będzie 13 świętem w roku kalendarzowym, w którym obowiązywać będzie zakaz pracy w handlu. Takie rozwiązanie nie podoba się pracodawcom zrzeszonym w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja zapowiada, że zaskarży kontrowersyjną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

– Nasze stanowisko zostanie poparte ekspertyzą przygotowaną przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Negatywnie oceniamy ustawę przede wszystkim ze względu na skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstw. Polskich firm i rodzin nie stać na dłuższe świętowanie. Staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie, bowiem kapitał trwały będzie zamrożony o jeden dzień w roku dłużej – przekonuje Grażyna Spytek – Bandurska, wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

Konfederacja uważa, że proponowane zniesienie obowiązku dawania pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień powszedni nie złagodzi dotkliwości ekonomicznej skracania czasu pracy przedsiębiorstw. Firmy ponoszą bowiem w dzień świąteczny koszty stałe (amortyzacja majątku trwałego, ochrona, ogrzewanie, itp.) bez możliwości ich zrekompensowania w pozostałe dni robocze. Jak obliczył Lewiatan, dla przedsiębiorstw nie pracujących w ruchu ciągłym ich wielkość wynosi ok. 20 proc. wartości przeciętnych kosztów dziennych tj. 760 mln zł. W przypadku przedsiębiorstw pracujących w ruchu ciągłym oraz innych, pracujących w święta (transport, komunikacja, rolnictwo i hodowla, praca zmianowa), a także w służbach mundurowych następuje z kolei zwyżka kosztów działalności w wyniku podwójnego opłacania pracy w święto. To koszty prawie 150 mln zł. Łączne więc obciążenie przedsiębiorstw wyniesie ok. 900 mln zł.

Lewiatan obliczył również, że kolejny dzień świąteczny obniży roczną sprzedaż dóbr i usług podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o ponad 4,2 mld złotych. Przy tym wielkość ta dotyczy wyłącznie podmiotów, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników. W związku ze zmniejszeniem wartości produkcji oraz zysków przedsiębiorstw wpływy budżetowe z podatków CIT oraz VAT, według Lewiatana mogą być niższe łącznie o ok. 370 mln zł.