Rekordowym rok pod względem rozwoju dla Cafe Club

Ilość pracowników ochrony oraz liczba kamer telewizji przemysłowej zainstalowanych w Sferze jest zgodna z najlepszymi praktykami stosowanymi w galeriach handlowych o uznanej renomie. Pracownicy sklepów zostali przeszkoleni i zaznajomieni z obowiązującymi procedurami natychmiastowego reagowania na przypadki kradzieży. Przygotowaliśmy specjalne naklejki z interwencyjnymi numerami telefonów, które zostały umieszczone w widocznym dla personelu miejscu.

Pomocnik dowódcy zmiany oraz dowódca zmiany ochrony w ramach nadzoru pracowników systematycznie patrolują obiekt, zwracając szczególną uwagę na osoby podejrzewane o dokonywanie kradzieży w lokalach. Utworzyliśmy także bazę danych o sprawcach kradzieży, a kierownicy lokali przekazują do monitoringu ochrony posiadane informacje o takich osobach (rysopisy, nagrania z monitoringu wewnętrznego sklepu, itp.). Zastosowane procedury w znaczący sposób ograniczyły kradzieże w galerii i w tej chwili problem ten wydaje się być marginalny.

Dodatkowo posterunki ochrony, które ustawione są przy wszystkich wyjściach z galerii powodują, że potencjalni złodzieje nie mogą czuć się bezkarni, nawet jeśli uda im się wyjść z poszczególnych sklepów. Sprawna komunikacja pomiędzy sklepami a poszczególnymi posterunkami ochrony sprawia bowiem, że złodzieje mają problem z opuszczeniem galerii.