Prowadzone przez Galerię Wisła analizy ujawniają jej bardzo wysoką rozpoznawalność wśród klientów. Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że odwiedziła już galerię w przeszłości. Aż 85 proc. przebadanych w obiekcie przyznało, że odwiedza Wisłę co najmniej raz w miesiącu. W tym kontekście, wysoki wynik zanotowano również wśród osób ankietowanych poza centrum handlowym – taką częstotliwość wizyt w galerii zadeklarowało 72 proc. płocczan i 57 proc. mieszkańców regionu. Grupa klientów odwiedzających Wisłę przynajmniej raz w tygodniu stanowi aż 53 proc. (osoby przebadane w obiekcie).

Statystyczny płocczanin zarabia więcej niż średnia krajowa, porusza się samochodem i jest klientem ceniącym sobie jakość produktów. W trakcie wizyty w galerii na zakupy przeznacza średnio 300 zł.

Po otwarciu pobliskiej Galerii Mazovia oraz ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo marketów OBI, Auchan i salonu Agata Meble, dzielnica Płocka – Podolszyce stały się głównym celem wizyt zakupowych mieszkańców miasta i regionu. Różnorodna i uzupełniająca się oferta obiektów powoduje, że w trakcie jednej wizyty w tym rejonie, klienci mogą zaspokoić większość potrzeb konsumenckich. Natomiast bezpośrednie sąsiedztwo centrów oraz pojawienie się nowych marek w Galerii Mazovia, sprawia, że klienci mają większe możliwości dokonywania wyboru wśród szerokiej oferty marek.

Galeria Wisła otrzymuje najwyższe oceny wśród konkurencji w kategorii różnorodności oferty oraz dostępności asortymentu. Mieszkańcy Płocka i regionu, którzy zdążyli poznać ofertę Galerii Wisła i mają świadomość istniejących tam marek, cen i asortymentu, w większości branż chętniej dokonują zakupów właśnie w Wiśle. Respondenci z Płocka lepiej postrzegają również poziom cen Wisły, uważając obiekty konkurencyjne za droższe.

Galeria Wisła dla wielu odwiedzających stała się miejscem, do którego przychodzą nie tylko w celach zakupowych, ale również, aby miło spędzić czas lub skorzystać z oferty rozrywkowej. Respondenci najwyżej ocenili architekturę wnętrza oraz wygląd zewnętrzny Galerii Mazovia, ale wskazali wyraźną przewagę Wisły w zakresie dodatkowych atrakcji oraz atmosfery. W ocenie przebadanych osób, Galeria Wisła wydaje się spełniać więcej zróżnicowanych oczekiwań i pełnić zarówno rolę centrum rodzinnego, jak również centrum przyciągającego ludzi młodych.

Statystyczny klient zarówno z Płocka jak i regionu jest członkiem gospodarstwa rodzinnego, dlatego w działaniach marketingowych zarządca centrum bardzo istotny nacisk kładzie na aktywności prorodzinne. Przewagę na tym polu daje zlokalizowanie w Galerii Wisła kina, kręgielni oraz oferta restauracji i kawiarni znajdujących się w obiekcie.

W ramach analizy dotyczącej centrów handlowych zlokalizowanych w Płocku, przebadano grupę 1300 respondentów z Płocka oraz regionu obejmującego obszar o promieniu do 40 kilometrów.

Galeria Wisła jest pierwszym nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym regionu płockiego. Projekt i funkcjonalność obiektu zostały docenione przez grono międzynarodowych ekspertów poprzez nominacje do nagród Shopping Center Forum Awards 2009 oraz Europa Property CEE Retail Real Estate Awards. Galeria Wisła otrzymała tytuł Najlepszego Centrum Handlowego w kategorii Duże Centrum Handlowe w konkursie Shopping Center Poland. Znalazła się w ścisłej czołówce nominowanych w PRCH Marketing Awards. Zdobyła również tytuł „Wydarzenie Roku 2008” w kategorii "Gospodarka" w Plebiscycie Tygodnika Płockiego "Z Tumskiego Wzgórza".

Inwestorem, deweloperem i zarządcą Galerii Wisła jest utworzona w 2002 roku irlandzka grupa inwestycyjna Caelum Development, skupiająca swoją działalność na rynku obiektów handlowych położonych głównie w miastach średniej wielkości. Caelum operuje na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce, a także na terenie Rumunii i Niemiec.