Transakcja nabycia akcji Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab zrealizowana została 19 listopada. W jej wyniku Novitus stał się właścicielem pakietu akcji stanowiącego 50,89 proc. kapitału zakładowego i uprawniającego do wykonywania 46,38 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Transakcja jest wynikiem ogłoszonego 12 października i przeprowadzonego przez Novitus wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elzabu.

Zgodnie z treścią wezwania, Novitus przejął walory za cenę jednostkową 3,40 zł za akcję, co daje łączną wartość transakcji ok. 27,9 mln zł. Nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz z kredytu inwestycyjnego.

Po rozliczeniu transakcji w ramach ogłoszonego wezwania spółka posiadać będzie łącznie pakiet akcji Elzabu reprezentujących 63,6 proc. kapitału zakładowego oraz 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Celem firmy jest zbudowanie liczącego się na świecie producenta urządzeń fiskalnych poprzez odpowiednią skalę działalności w Polsce oraz sukcesy eksportowe.

Novitus jest producentem i dostawcą elektroniczno-informatycznych rozwiązań systemowych, wspomagających pracę handlu, usług, logistyki i przemysłu. Spółka zapewnia klientom ofertę urządzeń fiskalnych, czytników i drukarek kodów kreskowych, terminali POS, terminali danych, wag elektronicznych, urządzeń metrycznych oraz oprogramowania. Dostarcza zintegrowane systemy wspomagania sprzedaży, w tym między innymi: systemy mobilne, elektronicznej transakcji oraz systemy lojalnościowe.

Elzab jest producentem oraz dostawcą urządzeń i systemów wspomagania sprzedaży detalicznej. Jest firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy kas fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, peryferii i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą, takich jak: wagi elektroniczne, sprawdzarki cen, drukarki niefiskalne, drukarki etykiet, szuflady kasowe, modemy kasowe oraz multipleksery.