– W konsekwencji emisji obligacji nastąpiła dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania pomiędzy długiem bankowym a papierami dłużnymi pozyskanymi z rynku. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30 września 2010 roku, wyniosła 462,241 mln zł. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 24 listopada 2014 r., wyniesie ok. 382,504 mln zł – informuje spółka.

Środki z emisji nowych obligacji w łącznej kwocie 168,300 mln zł zostaną przeznaczone na umorzenie obligacji wyemitowanych do tej pory oraz wymagalnych: w kwocie 11 mln zł w IV kwartale 2011 roku; 114,5mln zł w I kwartale 2012 roku oraz 42,8 mln zł w III kwartale 2012 roku.

Grupa Empik Media&Fashion (Grupa EMF), notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest wiodącym dystrybutorem produktów z kategorii: media i rozrywka, odzież, obuwie, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz kursy językowe i kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media&Fashion SA jako spółka holdingowa.

Grupa trzeci kwartał 2010 roku zakończyła ze sporym wzrostem przychodów i osiągnęła poziom 655,4 mln zł, czyli o 11,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku.