Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie 16 listopada wręczył Dariuszowi Uziakowi, dyrektorowi hipermarketu Carrefour w Elblągu, mieszczącego się przy Centrum Handlowym Ogrody, główne wyróżnienie w ramach konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Uziak został dostrzeżony w kategorii pracodawców zatrudniających od 50 do 250 pracowników.

– Jury konkursu zwracało uwagę na przestrzeganie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak ewidencjonowanie czasu pracy, ochrona pracy kobiet, stosowanie się do regulaminów pracy, wynagradzania i funduszu świadczeń socjalnych. Ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę pracodawcy jest także stosowanie przepisów i zasad bhp, wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz szkolenia pracowników z zakresu BHP i prawa pracy – mówi Katarzyna Kosel, dyrektor HR Carrefour Polska. – Pracodawca, który liczy na otrzymanie wysokiej oceny podczas konkursu, powinien także prowadzić pełną dokumentację dotyczącą ewentualnych wskaźników częstotliwości i ciężkości wypadków oraz popularyzować wiedzę o ochronie pracy – dodaje.

Organizowany przez Okręgowego Inspektora Pracy konkurs realizuje ideę promocji najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.