Grupę Kapitałową PA Nova spodziewa się osiągnięcia w tym roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 143,2 mln zł i ok. 19,5 mln zł zysku netto. Z kolei w przyszłym roku prognozuje, że przychody ze sprzedaży wzrosną do 160,8 mln zł, a zysk netto przekroczy 21,3 mln zł.

Prognozę planowanych poziomów przychodów spółki w latach 2010 – 2011 oszacowano na podstawie postanowień wynikających z podpisanych i realizowanych kontraktów deweloperskich i o generalne wykonawstwo oraz z planowanych nowych kontraktów. W tym czasie na wyniki spółki będą miały wpływ, m.in. wzrost kosztów zatrudnienia wynikający w głównej mierze z rozszerzenia zakresu działalności Grupy oraz wzrostu produkcji w 2011 r., a także realizacja obiektów handlowych w Kędzierzynie Koźlu, Zamościu i Stalowej Woli.

PA Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo-architektoniczno-urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego. W latach 2002 – 2008 PA Nova wykonała 25 obiektów handlowych. Głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są następujące sieci handlowe: Kaufland, Tesco, Netto.