Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego są podobne do październikowych (plus 3). Poprawę koniunktury w listopadzie sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast pogorszenie – 18 proc. (przed miesiącem odpowiednio 20 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W poszczególnych branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. Według GUS, pozytywnie oceniają ją przedstawiciele branż: artykuły gospodarstwa domowego (plus 11 – spadek o 7 punktów w porównaniu z poziomem z października), żywnościowej (plus 10 – wzrost o 4 punkty) oraz pojazdy samochodowe (plus 2 – wzrost o 1 punkt). Przedsiębiorcy z branży włókno, odzież, obuwie oceniają koniunkturę nieznacznie negatywnie (minus 1 – spadek o 1 punkt w stosunku do poziomu z października).

Jak informuje GUS, największe trudności napotykane przez firmy z branży handlowej związane są z: konkurencją na rynku, kosztami zatrudnienia, niedostatecznym popytem, a także wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu.

Przewidywania na najbliższe miesiące, według GUS, wskazują na możliwość dalszego zwiększania sprzedaży. Największego wzrostu oczekują przedstawiciele branż: artykuły gospodarstwa domowego i żywnościowej.