Mariusz Kozłowski o wycofaniu swojej wcześniejszej rezygnacji poinformował władze GTC 30 listopada. Na mocy tej decyzji pozostanie on członkiem zarządu do końca pierwotnej kadencji.

Przypomnijmy, że 20 sierpnia tego roku Kozłowski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i dyrektora ds. relacji inwestorskich spółki, wchodzącą w życie z dniem 10 stycznia 2011 r. Powodem tej decyzji były osobiste plany związane z prywatnymi inwestycjami. Do dnia 10 stycznia przyszłego roku Kozłowski miał kontynuować pracę w spółce i pozostawać członkiem zarządu, przedstawiając w tym okresie przyszłego dyrektora ds. relacji inwestorskich analitykom i akcjonariuszom spółki. Na to stanowisko wybrana została już osoba – dyrektorem od stycznia przyszłego roku miała zostać Małgorzata Czaplicka.

Spółka deweloperska Globe Trade Centre SA na liście zrealizowanych projektów handlowych ma: Galerię Mokotów w Warszawie, Galerię Kazimierz w Krakowie oraz Galerię Jurajską w Częstochowie. W portfolio GTC znajduje się także Avenue Mall w Zagrzebiu oraz trzy centra handlowe w średniej wielkości miastach w Rumunii. GTC kontynuuje też budowę centrów handlowo-rozrywkowych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach i Rumunii.

W I półroczu br. spółka osiągnęła 78 mln euro przychodów operacyjnych. Łączna wartość aktywów zwiększyła się do 2,7 mld euro. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,8 mln euro. Przychody z najmu wzrosły o 41 proc. rok do roku, do 61,2 mln euro, dzięki dochodom z najmu nowo oddanych do użytku obiektów i wysokiego stopnia wynajęcia powierzchni. Marża operacyjna na wynajmie została utrzymana na poziomie 78 proc.