Centrum Development&Investments (CDI) starało się o zgodę na rozpoczęcie rozbiórki dawnych Powszechnych Domów Towarowych, w budynku których – do momentu ogłoszenia upadłości – przez wiele lat funkcjonowała Galeria Centrum. Teraz w miejscu tym CDI planuje budowę Pasażu Victoria. W ramach przygotowań, firma wystosowała do wojewódzkiego konserwatora zabytków pismo o pozwolenie na rozbiórkę budynku. Ten jednak, powołując się na brak wszystkich zatwierdzeń projektu nowej inwestycji, negatywnie zaopiniował wniosek.

Handlowo-usługowy Pasaż Victoria, lubelska inwestycja Centrum Development&Investments, ma liczyć około 36 tys. mkw., z czego 19 tys. mkw. będzie stanowić powierzchnia handlowa. Ze względu na charakter okolicznej zabudowy, wysokość obiektu nie przekroczy 24 m.

Projekt zakłada powstanie zarówno kondygnacji podziemnej, na której przewidziano strefę dostaw oraz część handlową, jak i nadziemnej. Parter, pierwsze i drugie piętro będą stanowić powierzchnie o charakterze handlowo-usługowym. A częściowo otwarty parking, który będzie posiadał 250 miejsc postojowych, znajdzie się na dwóch następnych kondygnacjach. Wszystkie poziomy budynku zostaną połączone schodami ruchomymi, windami oraz klatkami schodowymi.