Zatwierdzony 6 grudnia br. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczy dwóch milionów akcji serii E oraz praw do akcji serii E. Spółka budowlano-deweloperska PA Nova już wcześniej zapowiadała, że oferta emisyjna będzie realizowana od 9 do 16 grudnia br. Natomiast pozyskane w ten sposób środki mają trafić na poczet finansowania kolejnych inwestycji planowanych przez firmę.

PA Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo-architektoniczno-urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego. W latach 2002-2008 spółka wykonała 25 obiektów handlowych. Głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są następujące sieci handlowe: Kaufland, Tesco, Netto.

Grupę Kapitałową PA Nova spodziewa się osiągnięcia w tym roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 143,2 mln zł i ok. 19,5 mln zł zysku netto. Z kolei w przyszłym roku prognozuje, że przychody ze sprzedaży wzrosną do 160,8 mln zł, a zysk netto przekroczy 21,3 mln zł.