Ostatnia w tym roku wystawa z cyklu „Wioska bioróżnorodności” jest dostępna dla mieszkańców Krakowa w galerii Kraków Plaza od 6 do 19 grudnia. Głównym jej celem jest aktywacja obywateli w obrębie ich indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności.

Jednym ze sposobów przekazywania wiedzy dotyczącej różnorodności biologicznej jest wykorzystywanie do tego elementów zabawy. Ta zasada sprawdza się w tym przypadku o tyle, że wystawa dedykowana jest przede wszystkim dzieciom. Jednak niezależnie od wieku, ekspozycja ma uświadomić zwiedzającym, że ratowanie bioróżnorodności biologicznej wymaga wysiłku od każdego i jest kwestią priorytetową. Galeria Kraków Plaza zamyka tegoroczną edycję europejskiej akcji.

Krakowska galeria realizowała już w bieżącym roku kilka projektów na rzecz promocji i ochrony środowiska. Wpisując się w ten trend, galeria włączyła się w między innymi w obchody Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej, oficjalnie uznanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Komisja Europejska w ramach jego obchodów zainicjowała kampanię, której głównym celem jest zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających ze spadku bioróżnorodności.