Interbud-Lublin, który skoncentrowany jest aktualnie na projekcie budowy galerii handlowej w Lublinie pomiędzy ulicą Jana Pawła II, Gęsią i aleją Kraśnicką, wycofuje się z prognozy zysku netto za rok 2010 w wysokości 15 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosą 112 mln zł zamiast 170 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) – 12,6 mln zł zamiast 20 mln zł.

Wpływ na zmianę miało „przesunięcie zamknięcia projektu deweloperskiego z IV kwartału 2010 roku na przyszły rok obrotowy. Przesunięcie wynika z niewywiązania się przez dostawcę energii elektrycznej z wykonania powierzonego zadania w planowanym terminie w odniesieniu do budynku mieszkalnego stanowiącego część inwestycji przewidzianej do sprzedaży w 2010 roku. To oznacza korektę w planie finansowym w wysokości 28,8 mln zł” – czytamy w komunikacie spółki.

Powodem jest także niezrealizowanie w 2010 roku nowych projektów zleconych pozyskiwanych w drodze przetargów i robót zleconych, przy jednoczesnym przedłużaniu się wstępnych negocjacji z potencjalnym nabywcą części (o powierzchni 10 tys. mkw.) nieruchomości pod zabudowę wielko kubaturową, zlokalizowanej w Lublinie, na której to części spółka planuje realizować usługi budowlane jako wykonawca. Spowodowało to konieczność dokonania korekty w wysokości 30 mln zł” – podaje komunikat.

Interbud-Lublin SA jest firmą budowlano-deweloperską z ponad 23-letnim doświadczeniem. W jej kompetencje wchodzą usługi budowlane, realizowane w ramach zleceń zewnętrznych lub na potrzeby własne, a także projekty w segmencie publicznym. Firma prowadzi działalność przede wszystkim na wschodzącym rynku lubelskim, ale swoje projekty realizuje również w mniejszych miejscowościach województwa lubelskiego.

Przychody Interbudu w roku 2009 osiągnęły pułap ponad 127 mln zł, co oznaczało wzrost o 77 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.