Spółka poprawiła także wynik EBITDA – jest on lepszy aż o 58 proc. W ocenie Organic farma Zdrowia do najważniejszych wydarzeń ostatnich trzech kwartałów tego roku należało nabycie za kwotę 3 mln złotych 100 proc. udziałów w Eko-Wital sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach oraz praw do marki ”Dr Zdrowie". W ocenie spółki inwestycja w Eko-Wital to element jej strategii rozwoju. Organic Farma Zdrowia chce konsolidować rynek ekologicznych i prozdrowotnych produktów spożywczych, a także rozwijać działalność dystrybucyjną obok detalicznej.

Do jednych z najważniejszych wydarzeń dotyczących spółki było także otwarcie osiemnastej placówki handlowej. Delikatesy są zlokalizowane w Warszawie na Ursynowie.

W ocenie spółki na wyniki osiągnięte po trzecim kwartale br. miały takie czynniki jak: rekordowa sprzedaż, zwłaszcza we wrześniu (16 proc. lepsza niż rok wcześniej), poprawa marży handlowej, a także możliwość spłaty zaciągniętych pożyczek i innych zobowiązań, które w poprzednich okresach generowały duże koszty finansowe.

Organic Farma Zdrowia posiada 18 delikatesów działających w dziewięciu miastach Polski, firma prowadzi także sprzedaż internetową. Oferta handlowa sieci zawiera cztery tysiące produktów pochodzących od producentów żywności ekologicznej i naturalnej w Polsce i Europie, w tym już ponad 200 produktów pod markami własnymi.