Od 1 kwietnia do 30 września br. cała Grupa Komputronik, do której należy między innymi spółka KEN Technologie Informatyczne, uzyskała 373,3 mln zł przychodów – o 3,6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 roku – oraz zysk netto w wysokości 2,08 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Grupa zanotowała stratę netto w wysokości 3,7 mln zł.

Grupa zapewniła sobie sprzedaż pakietu 18,3 mln sztuk akcji Clean&Carbon Energy SA (dawniej Karen) za cenę 48,7 mln zł oraz przejęła 100 proc. kontroli nad wszystkimi salonami, które były jej własnością. Dodatkowym elementem transakcji było odkupienie – przez wskazane przez inwestora podmioty – wierzytelności wobec spółki Techmex w kwocie 11,7 mln zł.

– Dzięki "odchudzeniu" Grupy Komputronik o spółkę Karen (obecnie CCE), przy jednoczesnym zachowaniu jej cennych aktywów w postaci salonów, zanotujemy w kolejnych okresach rozliczeniowych dalszy spadek kosztów operacyjnych. Należy przy tym podkreślić, że podjęliśmy także inne działania, które koncentrowały się na poprawie efektywności Grupy – mówi Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik. – Dostosowaliśmy liczbę i lokalizacje salonów własnych do notowanego popytu, a jednocześnie przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad poprawą struktury kosztów i ich obniżeniem. Dzięki tym decyzjom już w I półroczu 2010 roku finansowego udało nam się zmniejszyć koszty operacyjne o 2,5 proc. Cieszy mnie także wzrost średniej marży, a także 10-procentowy wzrost sprzedaży usług, które będą jednym z istotnych kierunków naszego rozwoju w 2011 roku – dodaje.

W okresie od kwietnia do września br. najszybciej rozwijającym się filarem działalności Grupy był Komputronik Biznes – pion rozwiązań dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. W I półroczu 2010 roku finansowego zanotował kilkunastoprocentowy wzrost przychodów. Zarząd zakłada zwiększanie obecności w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze przetargów publicznych.