Kasę fiskalną można łatwo przeformatować

Oczywiście wiadomo, że część użytkowników kas – z braku czasu, wiedzy lub innych powodów, wezwie do wykonania tej operacji serwis. Ale odpłatność za usługi serwisów fiskalnych jest na wolnym rynku zróżnicowana i podlega lokalnym wahaniom, w zależności od regionu kraju i wielkości miejscowości. Wystarczy jednak dokładnie zapoznać się z wymogami formalnymi i czynność tę można wykonać samodzielnie.

Urządzenia Elzab mają możliwość wpisania siedmiu stawek VAT, które są przyporządkowane odpowiednio literami A-G, gdzie literze A odpowiada stawka podatku w wysokości 22 proc., B – 7 proc., C – 0 proc., a literom od D do G odpowiadają kolejne stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Operacja zmiany stawek podatkowych według przepisów nie wymaga wpisu do książki kasy rejestrującej, aczkolwiek czasem spotyka się odmienne interpretacje lokalnych urzędów skarbowych, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, jaka opinia obowiązuje w rejonie działalności konkretnego podatnika.

Jednak przyporządkowanie nowych wartości stawek podatkowych do odpowiednich liter to w niektórych przypadkach połowa operacji. Drugą część stanowi kwestia ewentualnej modyfikacji bazy towarowej kasy.

W przypadku dużych baz towarowych i przy potrzebie zmiany stawki przy dużej liczbie towarów najprościej będzie wczytać bazę z kasy do komputera, dokonać niezbędnej edycji i 1 stycznia 2011 roku – po dokonaniu wszystkich niezbędnych raportów za 2010 rok – wgrać nową bazę do kasy przed rozpoczęciem sprzedaży. Ta operacja również jest możliwa do przeprowadzenia przez samego podatnika.

Elzab posiada w swojej ofercie program Minimag, który powstał na życzenie użytkowników naszych kas fiskalnych, a którego funkcje w pełni spełniają opisane powyżej potrzeby – bazę towarową pobraną z kasy można swobodnie przeglądać, edytować i po zakończeniu poprawek przesłać do urządzenia fiskalnego.