Stowarzyszenie PSNPH, którego główna siedziba mieści się w Łodzi, wyznaczyło sobie jako cel nadrzędny ochronę interesów i praw najemców korzystających z lokali w obiektach handlowych.

Już teraz członkowstwo w PSNPH podjęły sieci: Komfort, Vision Express, Venezia, Abra, Timberland, outlet 50 Style, AlmiDecor, Unisono, Flo oraz Sizeer. W ich imieniu Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych będzie działać na rzecz zapewnienia równych praw i obowiązków dla najemców i wynajmujących. Organizacja zapowiada, że aktywnie włączy się w promowanie dobrych praktyk handlowych, zwłaszcza w zakresie stosunku najmu. Ma być również koordynatorem inicjatyw środowiska handlowców i swoistym łącznikiem w relacjach z administracją publiczną.

Inicjatorzy stowarzyszenia deklarują chęć wspierania istniejących już rad najemców i innych zrzeszeń działających na rzecz środowiska sieci handlowych. PSNPH zamierza bowiem podjąć również funkcję organu opiniotwórczego w odniesieniu do nowych projektów rynkowych czy rządowych nowelizacji aktów ustawodawczych.

Na czele organizacji stanęły dwie kobiety – na stanowiska prezesów PSNPH zostały powołane Anna Klinowska (Komfort) i Zofia Nachiło-Morbiato (Venezia), skarbnikiem został Artur Koperski (Komfort), a sekretarzem – adwokat, Mikołaj Budziarek.