Realizacja Odrzańskich Ogrodów – galerii handlowej w Kędzierzynie Koźlu – została rozpoczęta. Obiekt powstanie na działce o powierzchni 3,5 hektara, zlokalizowanej przy al. Armii Krajowej. Aktualnie na teren inwestycji wjechał ciężki sprzęt, rozpoczynając przygotowania pod budowę.

Nowa galeria ma zostać otwarta jesienią 2012 roku. Będzie jednak mniejsza od pierwotnego projektu, który zakładał stworzenie centrum handlowego o powierzchni 30 tys. mkw. Aktualna wersja ograniczyła przestrzeń obiektu do 21 tys. mkw.

W galerii będzie się mieścić nowoczesny multipleks. Nieoficjalnie mówi się, że jego operatorem może zostać Helios.

PA Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano-wykonawczy, projektowo-architektoniczno-urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego.

Grupa Kapitałowa PA Nova spodziewa się osiągnięcia w tym roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 143,2 mln zł i ok. 19,5 mln zł zysku netto. Z kolei w przyszłym roku prognozuje, że przychody ze sprzedaży wzrosną do 160,8 mln zł, a zysk netto przekroczy 21,3 mln zł.