Stołeczna Promenada zmieniła właściciela

Sposób przyporządkowania stawek do odpowiednich liter określił Minister Finansów w stosownym rozporządzeniu, które w obecnej chwili ma formę projektu. Projekt normuje sposób przyporządkowania stawek podatku VAT do konkretnych liter od „A” do „G” na kasach fiskalnych. Literze „A” przyporządkowana jest stawka podstawowa, natomiast pozostałym literom od „B” do „G” odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.
 
W nowym roku, po dokonaniu koniecznych zmian na tych urządzeniach, niemożliwe będzie zarejestrowanie obrotu w starej stawce, np. 22 proc. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w przypadku faktur zaliczkowych rejestrowanych w roku 2011 do wpłat otrzymanych w roku 2010, a także dla faktur/paragonów rejestrowanych w roku 2011 do wydań towarowych, które miały miejsce w roku 2010.

Aby zminimalizować ilość w/w przypadków, zalecane jest zakończenie fakturowania wszystkich otrzymanych w 2010 roku zaliczek nie później niż 31 grudnia 2010, tj. przed dokonaniem zmian na drukarkach fiskalnych, oraz zfiskalizowanie wszystkich faktur i paragonów z roku 2010, także nie później niż 31 grudnia 2010.

Szacowana liczba urządzeń fiskalnych na rynku wynosi 1,5 mln. Zmiana oprogramowania będzie operacją na szeroką skalę. Warto się zastanowić, na czym będą polegały zmiany w urządzeniach fiskalnych.

Zmiany dotyczące kas fiskalnych będą polegały przede wszystkim na wprowadzeniu nowych stawek do urządzenia i przyporządkowaniu odpowiednich wartości do liter „A” do „G”. Natomiast drukarki fiskalne, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów, zapamiętują historię zmian podatku dla każdego towaru sprzedanego z pomocą danej drukarki. Oznacza to, że w przypadku pomyłki i sprzedaży towaru z błędną stawką, transakcja ta zostanie zapisana w pamięci drukarki. Dodatkowo zabezpieczenie przed „schodkiem podatkowym” powoduje blokadę sprzedaży towaru w przypadku, gdy nastąpiła próba jego sprzedaży obniżając stawkę VAT, a następnie ją podwyższając.