– Bardzo się cieszę z możliwości dalszego rozwoju w ramach struktur DTZ w Polsce, co jest ciekawym uzupełnieniem mojego doświadczenia zdobytego w zespole doradztwa inwestycyjnego na Europe Środkowo-Wschodnią. Jestem dumny z możliwości pracy obok najlepszych w branży ekspertów oraz bycia ich wsparciem w dostarczaniu wyjątkowych usług dla naszych klientów – powiedział Bence Vecsey.

Bence Vecsey ma pięcioletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. W ciągu ostatnich czterech lat siedzibą Bence’a był Budapeszt, gdzie pełnił funkcję doradcy inwestycyjnego w Europie Środkowej i Wschodniej w zespole inwestycji, obejmującym swoim działaniem siedem krajów.

Bence podczas pracy w zespole Europy Środkowo-Wschodniej był osobiście zaangażowany w transakcje inwestycyjne i kapitałowe, o wartości przekraczającej 800 mln euro, w tym największą transakcję inwestycyjną w historii rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Jego kariera rozpoczęła się w 2004 r. w Budapeszcie w dziale Investment Fund Management, gdzie przez dwa lata był asystentem menedżera Funduszu. W zakres jego zadań wchodziła m.in. analiza węgierskiego rynku kapitałowego.

Bence posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii oraz Master in Business Administration z zakresu rynków kapitałowych i finansów przedsiębiorstw, zdobyty w budapesztańskim Corvinus University. Obecnie kończy studia na Nottingham Trent University. Posiada również certyfikat z Investment Management International Training Center dla bankierów.

DTZ jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą z zakresu nieruchomości, zatrudniającą na całym świecie ponad 12,5 tys. osób w biurach zlokalizowanych w 150 miastach w 45 krajach. Firma działa na rzecz międzynarodowych firm, instytucji finansowych, deweloperów, inwestorów oraz rządów.

W Polsce firma DTZ obecna jest od 1994 roku, stanowiąc część spółki DTZ Holdings plc, notowanej od 1987r. na giełdzie papierów wartościowych w Londynie.