– Zgodnie z postanowieniami porozumienia Nowy Sezam zobowiązuje się do zawarcia z Miastem odpłatnej terminowej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 286 mkw., celem umożliwienia Miastu i Metru budowy wyjścia ze stacji metra "Świętokrzyska", położonej w zakresie centralnego odcinka planowanej drugiej linii metra. Strony ustaliły roczny czynsz dzierżawy na rzecz Nowego Sezamu w wysokości stanowiącej ekwiwalent całkowitych ponoszonych przez Nowy Sezam kosztów z tytułu użytkowania wieczystego dzierżawionej części nieruchomości – czytamy w oficjalnym komunikacie zarządu BBI Development NFI SA.

Zdaniem BBI zawarte porozumienie jest pozytywnym sygnałem w procesie pozyskiwania zezwoleń decydujących o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego projekt Nowy Sezam.

Przedstawiciele „Społem” już wcześniej zaznaczali, że liczą, iż uda im się realizować budowę Nowego Sezamu równocześnie z miejskim projektem, tj. centralnym punktem drugiej linii warszawskiego metra.

Obiekt ma powstać przy ul. Marszałkowskiej 126/134 w Warszawie. Według projektu ma mieć około 40 m wysokości i dysponować 10 kondygnacjami. Forma budynku ma być dostosowana do wyglądu okolicznych obiektów.