Auchan posiada już decyzje środowiskowe przyznane przez gminę Piaseczno na realizację projektu rozbudowy centrum handlowo-usługowego w Piasecznie przy ul. Puławskiej. Przedsięwzięcie będzie realizowane dwuetapowo. W pierwszej kolejności inwestor przystąpi do budowy wielopoziomowego garażu naziemnego z towarzysząca infrastrukturą techniczną. W kolejnym etapie zmierzy się z rozbudowę centrum handlowo-usługowego.

Obiekt w rozbudowanej formie będzie dysponował powierzchnią 57 681 mkw. Aktualnie Auchan w Piasecznie ma 31 781 mkw. powierzchni. Powierzchnia dróg i parkingów dziś wynosi 62 901 mkw., a już niedługo powiększy się o dalsze 39 216 mkw. Ilość miejsc parkingowych ma się zwiększyć z 1583 do 2479. 90-100 miejsc postojowych ma być wygospodarowanych dla samego personelu Auchan.

Grupa Auchan w pierwszej połowie 2010 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 20 mld euro, co daje wzrost o 6,8 proc. w stosunku do I półrocza 2009 roku. Wynik EBITDA wzrósł o 9,8 proc. – do 1,02 mld euro. W tym okresie zysk netto Grupy Auchan uplasował się na poziomie 248 mln euro. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 230 mln, co oznacza wzrost o 1,1 proc. 46 proc. całkowitej sprzedaży Grupa Auchan wypracowała na rynku francuskim, 25,8 proc. pochodziło z rynków Europy Zachodniej, zaś kolejne 27 proc. z Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji.