Justyna Kur, dyr. działu zarządzania nieruchomościami, Apsys

Firma deweloperska Alterco zawarła umowę inwestycyjną z Rubicon Partners NFI, Reinhold Polska AB oraz Reinhold Group BV na mocy której sprzeda 100 proc. udziałów w siedmiu spółkach celowych. Reinhold Polska nabędzie od Alterco 100 proc. udziałów w podmiocie posiadającym udziały w spółkach celowych, z których każda realizuje osobny projekt nieruchomościowy: AERO 4 – budowa centrum logistycznego w Słubicy koło Warszawy, Coucal – właściciel centrum handlowego Solaris w Opolu, Galeria Narew – budowa centrum handlowego w Łomży, IGI Toruń – budowa centrum handlowego w Toruniu, SPV Gdańsk 1 – komercjalizacja istniejącego centrum logistycznego w Gdańsku, SPV Gdynia 1 – budowa budynku biurowo-hotelowego oraz Panorama – która będzie realizować budowę centrum handlowego w Gdańsku.

Co ciekawe planowane projekty w Łomży i Toruniu oraz opolska galeria Solaris Center, znajdują się w portfelu inwestycyjnym Irlandzkiej Grupy Inwestycyjnej, a na pytanie w tej sprawie nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi. – Relacje pomiędzy Alterco oraz Irlandzką Grupą Inwestycyjną są regulowane. O sposobie tej regulacji został powiadomiony KNF w trybie przewidzianym prawem – skomentował Zbigniew Zuzelski, prezesa Zarządu Alterco SA.

Reinhold Polska nabędzie od Rubicon Partners 100 proc. udziałów w spółce Cracovia Invest, która jest właścicielem nieruchomości o powierzchni blisko 6 tys. mkw., położonej w Krakowie przy ul. Kobierzyńskie. Wartość tych aktywów to 6 mln zł.

– Alterco i Rubicon obejmą nowoemitowane akcje zwykłe w kapitale zakładowym Reinhold Polska, opłacając je w całości ze środków uzyskanych ze sprzedaży wyżej wymienionych. aktywów. (…) W ramach powyższej emisji, dojdzie do konwersji na akcje istniejącego zadłużenia Reinhold Polska względem jej akcjonariusza, Reinhold Group, wynikającego z udzielonej pożyczki w kwocie 9,5 mln zł – czytamy w komunikacie.

De facto oznacza to przejęcie przez Alterco kontroli nad Reinhold Polska.