– Z pojawiających się informacji wynika, że przejęciem Bomi są zainteresowani zarówno inwestorzy finansowi, jak i branżowi. Spośród giełdowych spółek wymienia się Eurocash oraz Almę. Skala działalności Almy jest znacznie mniejsza niż w przypadku Eurocashu i dlatego tutaj w grę wchodziłoby jedynie nabycie całości lub części segmentu detalicznego (delikatesów) Bomi. Dla Almy taka transakcja byłaby prawdopodobnie związana z koniecznością znalezienia dodatkowych źródeł finansowania, takich jak np. emisja akcji – dodaje Adam Kaptur z Departamentu Analiz.

Ponadto prezes zarządu Bomi zapowiada dwa przejęcia w segmencie hurtowym, które wiążą się z wydatkami kilkunastu milionów złotych rocznie.

Spółka handlowa Bomi prognozuje, że jej skonsolidowana strata netto wyniesie 102,9 mln zł w 2010 r., zaś w ciągu kolejnych dwóch lat grupa wypracuje zysk netto wysokości 19,2 mln zł w 2011 r. oraz 49,3 mln zł w 2012 r.

W ostatnim okresie Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła także na Bomi SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za rażące niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej. Postępowanie przeciwko Bomi zaczęło się w lipcu br. Naruszenie obowiązków przez spółkę Bomi polegało na nieprzekazaniu rynkowi w ustawowym terminie, to jest niezwłocznie po powzięciu informacji o zajściu zdarzenia, informacji poufnej o odstąpieniu od realizacji zapisów listu intencyjnego zawartego pomiędzy spółką zależną Rabat Pomorze SA a Bać – Pol SA otrzymanej w dniu 5 października 2009 r. przez spółkę zależną Rabat Pomorze SA.