Stosowne rozporządzenie dot. tej kwestii zostało podpisane 17 grudnia 2010 r. przez ministra finansów w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z jego zapisami od 1 stycznia 2011 r. faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym. Trzeba jednak spełnić dwa warunki. Pierwszym jest zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Drugim – uzyskanie zgody kontrahenta na taką formę dystrybucji. Takiej zgody (oświadczenie woli) będzie można udzielić zarówno tradycyjnie, jak i w formie elektronicznej.

Rozporządzenie jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców o dopuszczenie do obrotu gospodarczego faktur VAT drukowanych po otrzymaniu drogą elektroniczną. Postulat ten zyskał poparcie ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, który w piśmie przesłanym do Ministra Finansów 20 lipca 2010 r. wystosował prośbę o zmianę stanowiska w tej sprawie.

Dotychczas trzema akceptowalnymi formami faktur były: tradycyjne papierowe, e-faktury opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub e-faktury wysyłane za pomocą zamkniętej sieci elektronicznej wymiany danych (EDI). Nowe przepisy usprawnią przepływ tych dokumentów, zmniejszą wydatki na opłaty pocztowe, nakłady na materiały biurowe i archiwizację. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze podatników.