Marka została wyceniona na 90 mln zł

Miasto nie ujawnia jeszcze nazwy firmy, która podejmie się wybudowania w Ełku galerii handlowej. Ta powstanie w ramach ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku konkursu na projekt Bramy Mazur, czyli architektonicznego zagospodarowania terenów pokoszarowych, znajdujących się w obrębie ulic: Armii Krajowej, Kościuszki i Dąbrowskiego.

Z informacji uzyskanych przez regionalnych dziennikarzy wynika, że inwestorem jest warszawski deweloper, posiadający już doświadczenie w realizacji projektów o charakterze centrów handlowych. Nowa galeria będzie dodatkowo wyposażona w część przeznaczoną na potrzeby muzeum bądź galerii sztuki.

Projekt Brama Mazur podzielony jest na kilka stref, które stanowią elementy całościowego zagospodarownia śródmiejskiej części Ełku. Pierwszą stanowić będzie Plac centralny wraz z otaczającą zabudową, kolejną – galeria handlowa. Koncepcja zakłada również rewitalizację ciągu pieszego alei Armii Krajowej wraz z nowo projektowanym placem przydworcowym oraz stworzenie zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z lokalami usługowymi w parterach budynków. Projekt czeka na akceptację władz miasta co do projektu zagospodarowania przestrzeni. Miasto będzie również musiało rozpisać jeszcze przetargi w związku ze sprzedażą poszczególnych gruntów.