– Przedmiotem umowy jest zakup udziałów, które stanowią 100 proc. kapitału zakładowego spółki oraz dają prawo do 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Polnord-Baltic Center Sp. z o. o. – czytamy oficjalnym komunikacie wydanym przez Alterco.

Aktywem spółki Polnord-Baltic Center jest działka o powierzchni o powierzchni 1,0207 ha, znajdująca się w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja. Teren posiada już prawomocną decyzję o warunkach zabudowy. W przyszłości powstanie tu zespół budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, w tym galeria handlowa i centrum rozrywki.

– Cena zakupu udziałów została uzgodniona na 8, 565 mln zł, której zapłata w dniu 3 stycznia 2011 roku jest jedynym warunkiem podpisania umowy ostatecznej. Strony uzgodniły, że umowa ostateczna zostanie zawarta w dniu 3 stycznia 2011 roku i z tym dniem nastąpi przejście udziałów na Alterco SA – podaje dalej komunikat.

Alterco jest spółką działającą na rynku nieruchomości. W zakres działalności Grupy wchodzi m.in. realizacja procesów inwestycyjnych w obszarze budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, zakup i zagospodarowywanie nieruchomości, nadzór nad realizacją inwestycji. Alterco realizuje inwestycje także w segmencie powierzchni handlowo-usługowych.