Pozarządowe organizacje: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Rada Centrów Handlowych przystąpiły do udziału w konferencji Shopping Center Forum & Awards i podjęły się pełnienia roli patrona merytorycznego tegorocznego spotkania przedstawicieli rynku handlowego w Polsce.

POHiD jest związkiem pracodawców zrzeszającym firmy detaliczne i dystrybucyjne. Za swój cel nadrzędny uważa reprezentacje interesów swych członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji reprezentujących środowiska gospodarcze i konsumenckie. Działa na rzecz ochrony wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce.

PRCH to organizacja pozarządowa skupiająca firmy i specjalistów związanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą centrów oraz ulic handlowych. Polska Rada Centów Handlowych jest narodowym partnerem ICSC i działa na terenie Polski od 2003 roku.

 

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Zapraszamy do udziału !