Pieniądze z emisji mają trafić do spółki nie później niż 15 marca 2011 r. i zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci handlowej. Fundusz jest także gotowy zainwestować kolejne 2 mln zł.

Dalsze dokapitalizowanie Organic Farma Zdrowia przez Avalon MBO Fund jest związane ze spełnieniem przesłanki do objęcia przez ten fundusz akcji spółki w ramach drugiej transzy, przewidzianej i zapisanej w umowie inwestycyjnej z maja 2010 r. – Jednocześnie, biorąc pod uwagę dalszy potencjał rozwojowy spółki poprzez wstępnie zidentyfikowane cele akwizycyjne, fundusz wyraził także gotowość dodatkowej inwestycji w wysokości 2 milionów złotych na tych samych warunkach, w formie kolejne transzy, pod warunkiem ostatecznego sprecyzowania przeznaczenia inwestycji do 30 kwietnia 2011 roku i podpisania stosownego aneksu do umowy inwestycyjnej – napisano w raporcie.

Organic Farma Zdrowia posiada 18 delikatesów działających w dziewięciu miastach Polski, firma prowadzi także sprzedaż internetową. Oferta handlowa sieci zawiera cztery tysiące produktów pochodzących od producentów żywności ekologicznej i naturalnej w Polsce i Europie, w tym już ponad 200 produktów pod markami własnymi.

Spółka Organic Farma Zdrowia po trzech kwartałach 2010 roku odnotowała 9,55 proc. wzrost sprzedaży, a strata brutto spółki zmniejszyła się o 49 proc. porównując z analogicznym okresem roku poprzedniego.